28.11.2013Наступність у взаємодії школи з дитячим садком як один з основних чинників роботи закладу

 

Сібільова Світлана Петрівна

Директор загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Кіровської міської ради Донецької області

 

Педагогічний стаж 28 років, 7 з яких – директором. У перші роки директорства дуже складно було адаптуватися до вимог сучасності. У 2006-2007 роках  через невелику кількість дітей на мікрорайоні школи важко було набрати учнів у перший клас, та й кількість учнів середньої та старшої ланки почала катастрофічно скорочуватися.

         У таких умовах постало питання:«Як уберегти школу від закриття? Яких заходів необхідно вжити, щоб до нашої школи потяглися батьки й привели своїх дітей?». Це питання вимагало якнайскорішого розв'язання.

          Я прекрасно розуміла - вирішувати нагальні проблеми, володіти професійними знаннями: економічними, господарчої діяльності – замало. Потрібно було проаналізувати причини негараздів, розробити дієві заходи, які б працювали на перспективу розвитку школи, зростання контингенту учнів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей. Потрібно було зробити школу привабливою для учнів та їх батьків.

         Наша школа ровесниця міста, заснована у 1958 році, цього, 2013 року, святкує 55річницю свого шкільного життя. А шкільне життя, як відомо, починається з початкової школи. Тож перше, на що потрібно було звернути увагу, вимагало необхідних змін, - це зміни у організації набору до першого класу, формування класних колективів у початковій школі. Тому набір учнів до першого класу стало головним завданням для всього педагогічного колективу, а не тільки для вчителів початкової школи.

         Щодо вирішення цього питання було проведено наради при директорові; видано наказ по школі «Щодо організації роботи з набору учнів до першого класу»; проведені індивідуальні бесіди з учителями, які набирають перші класи та з учителями-предметниками. Необхідно було активізувати роботу на мікрорайоні школи, про що було видано наказ по школі «Про облік дітей мікрорайону школи». За результатами роботи з питань набору учнів до першого класу та роботи на мікрорайоні школи були підготовлені довідки та видані підсумкові накази.

Починаючи з 2006 року, традиційними для школи стали конференції батьків майбутніх першокласників.

 Питання, які турбували батьків, виносилися на конференцію:

 • Утворення у школі комфортного середовища для молодших школярів;
 • Соціальна адаптація дітей шестирічного віку до школи;
 • Робота психологічної та медичної служби закладу.

Батьків цікавило все: чи тепло взимку у школі, як будуть харчуватися їх діти, чи турботливі та досвідчені вчителі будуть навчати їх діточок.

Перед батьками виступали  адміністрація школи, практичний психолог, медична сестра, вчителі початкових класів, які висвітлювали та роз'яснювали батькам важливі питання шкільного життя, режиму роботи школи, шкільних та позакласних заходів. Медична сестра знайомила батьків з вимогами санітарно-епідеміологічної служби, надавала рекомендації щодо збереження здоров'я дітей.

На більшість  питань батьки отримували вичерпні відповіді, що дало змогу адміністрації та вчителям будувати довірливі та рівноправні стосунки з батьками. Адже саме батькам належить та неоціненна роль у підтримці першокласника як свідомого школяра. Від того, наскільки батьки будуть уважними до шкільних успіхів та невдач своїх дітей, будуть терпеливими та мудрими у їх вихованні, залежить їх подальша поведінка, навчання, впевненість дітей у собі.

         Для того, щоб діти швидше адаптувалися до школи, педагоги початкової ланки почали організацію роботи з дошкільнятами та їх батьками. Протягом року діти п’ятирічного віку відвідують заняття в школі, знайомляться з режимом роботи, звикають до колективу однолітків та вчителів. Заняття проводяться за програмою розвитку дітей «Впевнений старт дітей старшого дошкільного віку», затвердженою МОН України (оновлена у 2012 році). Також з дошкільнятами проводить заняття практичний психолог і не тільки з метою виявлення готовності дітей до школи, а й з метою подолання труднощів у їх соціальній адаптації. Велике значення для швидкого звикання до школи мають певні особливості життя дитини: чи відвідує вона дитячий садок, як довго і часто знаходиться у колективі однолітків. Адже діти, які відвідують дитячий садок, значно легше адаптуються до школи, ніж «домашні».

Вчителі початкової школи, які набирають першокласників, не обмежуються проведенням занять у школі. Вони відвідують дошкільні навчальні заклади у мікрорайоні школи з метою знайомства з дитсадком, вихователями та вихованцями старшої групи, режимом роботи дитсадка; налагоджують тісну співпрацю «вихователь®вчитель початкової школи®батьки»; готують та проводять спільні заходи. Найбільш плідною стала співпраця школи з ДНЗ №10 «Сонечко». Про організацію роботи з цим садочком був виданий  наказ «Щодо  організації роботи з ДНЗ №10 «Сонечко» .

Пріоритетними напрямками державної політики щодо розвитку освіти є:

 • Особистісна орієнтація освіти;
 • Формування національних і загальнолюдських цінностей;
 • Створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти;
 • Розвиток системи безперервної освіти й навчання впродовж життя.

Для створення життєздатної системи безперервного навчання й виховання, досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного зростання особистості, дуже важливо створити сприятливі умови для переходу дитини від однієї освітньої ланки до іншої.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», така освіта є обов'язковою складовою безперервного освітнього процесу. А згідно Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №426, визначається зміст початкової загальної освіти, «який ґрунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, … єдності навчання й виховання на засадах гуманізму, демократії». У ході реалізації цих законодавчих актів ДНЗ №10 «Сонечко» забезпечує перспективність подальшого особистісного, інтелектуально-творчого розвитку дошкільнят, а школа прагне до наступності і поглиблення цієї роботи.

Саме на базі ДНЗ №10 «Сонечко» у 2007 році почав працювати гурток іноземної мови, який вели вчителі школи. Навчалися за програмою «Розвивайко»- «Я у Світі». Протягом 2007-2013 років вчителі іноземної мови Смирнова М.В. та Куклєва О.О. навчали малят п’ятирічного віку англійської мови, а потім ці дітки прийшли до нас у перший клас й продовжили навчання з учителями, яких вже добре знали. (фотододаток)

Паралельно з роботою гуртка з вивчення іноземної мови, педагоги починають працювати у напрямку збереження здоров'я школярів. Починається реалізація програми оздоровчої функції освіти у співпраці дитсадок – школа, наказ від 23.10.2006 №4. В рамках реалізації цієї програми у 2010 році була проведена робоча зустріч завідувача відділу методичного забезпечення оздоровчої функції освіти Донецького ОІППО Поуль В.С. з адміністрацією школи та дитячого садочка, вчителями і вихователями. За результатами зустрічі надані рекомендації щодо розробки  програми зі збереження здоров'я учасників навчально-виховного процесу. І з 2011 року школа входить в міську мережу « Шкіл сприяння здоров’ю»

Так почав формуватися ще один напрямок роботи школи з дитячим садком: забезпечення умов для збереження та зміцнення здоров'я дітей.

Проблема формування здоров'я дітей, його охорони, залишається досить актуальною. Тож згідно з Національною доктриною розвитку освіти в Україні перед педагогами та батьками постає пріоритетне завдання: виховувати в дитині відповідальне ставлення до власного здоров'я і здоров'я людей, що поруч як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності. Спільна праця вихователів ДНЗ та педагогів школи направлена, в першу чергу, на збереження фізичного, психічного та соціального здоров'я дітей. Організовуючи навчання дошкільнят на заняттях майбутніх першокласників, педагоги школи враховують всі форми здоров'я:

 • У ході занять підтримується належний санітарно-гігієнічний, повітряний та світловий режим;
 • Регулюється емоційна, фізична працездатність майбутніх першокласників;
 • Протягом заняття проводиться декілька рухових фізхвилинок, що активізує рухову діяльність дітей, а також фізхвилинки для очей;
 • Педагог постійно звертає увагу на збереження правильної постави , ходи учня;
 • На заняттях формуються гармонійні, доброзичливі взаємовідносини між педагогом та дітьми, між самими дітьми;
 • Педагог активізує у дошкільнят інтерес до пошукової роботи, до захоплюючих ігор;
 • Заохочує майбутніх школярів до самостійності суджень та думок, на пошук розв'язання завдань у пізнавальній, трудовій та ігровій діяльності.

Виходячи з вищеперерахованих заходів, можна зробити висновок, що запорукою успішного навчання в школі дітей шестирічного віку, є збереження їх фізичного, психічного та соціального здоров'я.

Аналізуючи роботу з наступності, я, як керівник школи, завідувач дитячого садочка «Сонечко» Богомол Н.М., дійшли висновку, що в першу чергу необхідне вироблення єдиної системної роботи двох ланок: дошкільної та початкової освіти. У 2011 році за моєї підтримки була утворена з учителів початкової школи творча група, яка працювала над створенням спільного  плану роботи дитячого садка «Сонечко» та початкової школи. А також проводяться спільні засідання педагогічної ради, на яких вчителі та вихователі діляться досвідом роботи, проводять відкриті уроки та заняття із застосуванням сучасних технологій. На спільних засіданнях відбувається вивчення навчальних програм першого класу вихователями і програми дошкільного закладу вчителем. Педагоги знайомлять один одного зі специфікою планування виховної роботи у ДНЗ і тематичними планами уроків у школі. Це допомагає узгодити навчальні та виховні плани за тематикою, формами та методами організацій роботи з дітьми, що в подальшому полегшить адаптацію першокласників. Традиційно на початку навчального року вихователями дитсадка та вчителями початкових класів складається єдиний спільний план, метою якого є конкретизація роботи за трьома основними напрямками:

 1. Взаємодія педагогів.
 2. Робота з дітьми.
 3. Співпраця з батьками.
 1. Взаємодія педагогів включає:
 • Проведення спільних педагогічних рад (ДНЗ і школи), круглого  столу за темою організації роботи з наступності ; (фотододаток)
 • Семінари, майстер-класи «Готовність дошкільнят до школи», «Адаптація дітей до навчання у школі». У вересні та травні проводяться моніторинги стану здоров'я дошкільнят та школярів-першокласників; (Додаток «Аналіз захворюваності учнів 1-4 класів»)
 • Практичний психолог школи проводить психологічні та комунікативні тренінги для вихователів та вчителів, діагностику рівня готовності до школи. Психологом школи розроблена пам'ятка батькам майбутніх першокласників (Додаток).
 1. Робота з дітьми:
 • Є однією з основних у співпраці школи з дитсадками;
 • Стало традицією щорічне проведення різних спортивних заходів, змагань між першими класами школи та дітьми старшої групи дитсадка на базі школи і садочка: «Веселі старти», «Пригоди олімпійців», «Осіння та Зимова спартакіади», «Мама, тато і я – спортивна сім'я». Проводимо також спільні свята – День знань, посвята в першокласники, «Масляна», Поробки для захисників Вітчизни.  (Фотододаток).
 1. Співпраця з батьками:

Щоб допомогти дошкільнятам швидше адаптуватися до школи, зробити процес навчання радісним, вчителі початкових класів розробили систему виховної роботи з батьками майбутніх першокласників. Традиційною формою роботи з батьками є батьківські збори та конференції у дитсадку, де вчителі початкових класів проводять бесіди, індивідуальні консультації, залучають батьків до спільного вирішення проблемних питань, допомагають їм побачити проблему очима дитини; проводять інформаційно-просвітницьку роботу щодо організації  та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та позитивної мотивації за здоровий спосіб життя.

Результатом спільної праці з наступності між дитячим садком та школою стало проведення 23 жовтня 2013 року міського семінару для завідувачів та вихователів-методистів ДНЗ і директорів шкіл міста «Презентація досвіду роботи ДНЗ №10 «Сонечко» та ЗОШ №3 щодо наступності в реалізації інноваційних підходів у фізкультурно-оздоровчій роботі». Представляли досвід роботи завідувач ДНЗ №10 Богомол Н.М. і я, Сібільова Світлана Петрівна, директор ЗОШ № 3. Учасники семінару ознайомилися з виставкою презентацій і досягнень наших педагогічних колективів; було проведене інтегроване заняття з елементами дослідницької роботи «Чисте повітря, чиста вода — здорові люди, щаслива Земля », яке підготувала та провела за підтримки вихователя вчитель початкових класів Осипа О. В. Також вчителем початкових класів Кібкало А.В. була розроблена спортивно - патріотична гра «Зарница», яка пройшла за участю першого класу школи та вихованців старшої групи дитсадка. Учасники семінару переглянули відеоролик «Малі олімпійські ігри». Під час роботи семінару відбувся диспут щодо технологій, які сприяють навчанню дошкільнят і, водночас, зберігають та зміцнюють їх здоров’я. Родзинкою семінару стала спільна діяльність школярів та вихованців дитячого садка, наставництво старших над малюками. Проведений захід окреслив пріоритети у наступності та у формуванні здорового способу життя всіх учасників семінару.   Механізм здійснення наступності, його складові частини функціонують за допомогою певних форм і методів, реалізованих у процесі спеціально-організованої діяльності адміністрації, педагогів школи та ДНЗ, щодо створення умов для збереження здоров'я та ефективного переходу дітей до початкової школи. За час співпраці з дитячим садочком, дошкільнята відкрили для себе школу, подружилися з учнями, познайомилися з учителями, з легкістю орієнтуються в будівлі школи. (Фотододаток).

Таким чином спільна робота з наступності між дитячим садком та школою складається в систему і, сподіваюсь, допоможе першокласникам легко адаптуватися та добре вчитися у школі.

Робота з наступності стала першим важливим кроком для мене як для директора і педагогічного колективу школи щодо збереження та примноження контингенту учнів, збереження здоров'я учасників навчально-виховного процесу, а також тісної та плідної праці з батьківською громадою.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1.Білоус К. Наступність у роботі школи. – Газета «Директор школи» № 4 (580), січень 2010.

2.Галіцина Л.В. Керівник : мистецтво стратегії ї тактики. – К.: Шк.світ, 2010. – 128 с.

3.Григораш В.В. Педагогічні ради, майстер-класи, тренінги. – Х.: Вид.група «Основа», 2013. – 224 с.

4. Григораш В.В. Організація діяльності керівника школи. – Х.: Вид.група «Основа», 2011. – 224 с.

5.Єльникова Г.В. Управлінська компетентність. – К.: Ред.загальнопед.газ., 2005. – 128 с.

6.Єрмола А.М., О.М. Василенко. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: Науково – методичний посібник. – Х.: Курсор, 2006 – 312 с.

7.Кутинець С.Педагогічна рада: технологія підготовки і проведення. – Газета «Директор школи» № 1 (697), січень 2013.

8.Наступність між початковою та основною ланками в контексті переходу школи на 12 – річний термін навчання. Матеріали електронної Всеукраїнської науково-практичної конференції у м. Донецьку, 19 червня – 19жовтня 2006 року. – Донецьк: «Донбас», 2007, - 298 с.т.1

 
Оцінити статтю
Оцінити статтю
 • Currently 0.00/5
 
розділи блогів
Розділи
 
Iншi статтi